Kloakarbejde

John Erik Mortensen Byg har, via John Erik der er autoriseret kloakmester, mange års erfaring i at læse de underjordiske problemer.

Vi løser opgaver i forhold til

  • Renovering af eksiterende kloakanlæg
  • Nye anlæg, bl.a. nedsivningsanlæg, herinder: sikring af, at lovkrav opfyldes, placering, drift osv.
  • Ved kloakrørskader varetager vi kontakten til forsikringsselskab og takstor.
  • Ved jordforurening sørger vi for kontakt til myndigheder m.m.
Renovering:

Kloakrørene er en “usynlig” del af vores hverdag – men væsentlig for vores velbefindende.

Så længe vandet forsvinder fra toilettet er vi tilfredse, men sker det ikke og man først reagerer når toilettet er stoppet og der evt. står vand i kælderen – så kan skaderne blive meget dyre at udbedre. Derfor kan det betale sig, at tjekke sit kloaksystem.

Med kloak-TV kan vi lokalisere brud samt plavering af dit kloaksystem og rensebrønde.

Nyanlæg:
Septiktankene har for dårlig renseeffekt. Disse skal derfor ændres til tidssvarende anlæg såsom nedsiv-ningsanlæg.
Lovændringen fra 1997, om spildevandsrensning gælder i områder med spredt bebyggelse og i områder hvor der ikke i forvejen findes offentlig kloakering.

Rensning af spildevandet kan hovedsagelig udføres i tre anlægstyper:

  1. Nedsivningsanlæg
  2. Sandfilteranlæg
  3. Minirenseanlæg